strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
 Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
Struktura Własnościowa i Majątek Spółki
  Kapitały własne
  Majątek spółki
Informacje klienta
  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
  Akty prawne
  Taryfa 2015
  Regulamin usług ciepłowniczych
  Dane o produkcji
przetargi
  wynik przetargu miał
  przetarg miał 2017
Informacje Podstawowe
  Siedziba spółki
  Przedmiot działalności
Schemat Organizcyjny
  Pion Prezesa Zarządu
  Pion Głównej Księgowej
  Pion Kier. Działu Eksploat.
  Rejestry i ewidencje
Organy Spółki
  Zgromadzenie Wspólników
  Rada Nadzorcza
  Zarząd Spółki
Inne dane udostępniane publicznie
Serwis
  rejestr zmian
  statystyki odwiedzin
  instrukcja obsługi
  redakcja BIP
  administracja stroną BIP
Informacje klienta \ Dane o produkcji \

  Produkcja

Produkcja ogółem  w 2016 roku -  107 110 GJ

     w tym:

            produkcja z miału węglowego -  86 959 GJ

            produkcja z gazu                   -  20 151 GJ

 

                   udział w produkcji energii  odnawialnej - 0 % 

  udostępnił Bogdan Kieruzel dnia 2017-06-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 

Realizacja Akcess-Net - BIP v2.0 góra