strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
 Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
Struktura Własnościowa i Majątek Spółki
  Kapitały własne
  Majątek spółki
Informacje klienta
  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
  Akty prawne
  Taryfa 2015
  Regulamin usług ciepłowniczych
  Dane o produkcji
przetargi
  wynik przetargu miał
  przetarg miał 2017
Informacje Podstawowe
  Siedziba spółki
  Przedmiot działalności
Schemat Organizcyjny
  Pion Prezesa Zarządu
  Pion Głównej Księgowej
  Pion Kier. Działu Eksploat.
  Rejestry i ewidencje
Organy Spółki
  Zgromadzenie Wspólników
  Rada Nadzorcza
  Zarząd Spółki
Inne dane udostępniane publicznie
Serwis
  rejestr zmian
  statystyki odwiedzin
  instrukcja obsługi
  redakcja BIP
  administracja stroną BIP
Informacje klienta \ Sposób przyjmowania i załatwiania spraw \

  Przyjmowanie i załatwianie spraw

     Forma pisemna:

    wszystkie pisma od instytucji, najemców i właścicieli lokali przychodzące drogą pocztową są rejestrowane w książce korespondencyjnej, a następnie kierowane w poczcie do Prezesa Zarządu, gdzie rozdzielane są w ramach obowiązującej w Spółce kompetencji ich załatwienia.

       Forma ustna:

  •    petenci przyjmowani są przez Prezesa Zarządu, sprawy są rejestrowane i przekazywane do załatwienia w określonym terminie w/g kompetencji, aich wykonanie rozliczane jest na posiedzeniach Zarządu. 
  • petenci przyjmowanii są przez kierownika działu techniczno-eksploatacyjnego, sprawy są rejestrowane w rejestrze zgłoszeń pogotowia ciepłowniczego i załatwiane w kolejności.
  udostępnił MEC Świdwin dnia 2006-01-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 

Realizacja Akcess-Net - BIP v2.0 góra