strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
 Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
Inne dane udostępniane publicznie
Organy Spółki
  Zgromadzenie Wspólników
  Rada Nadzorcza
  Zarząd Spółki
Informacje Podstawowe
  Siedziba spółki
  Przedmiot działalności
Informacje klienta
  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
  Akty prawne
  Taryfa 2017
  Regulamin usług ciepłowniczych
  Dane o produkcji
Schemat Organizcyjny
  Pion Prezesa Zarządu
  Pion Głównej Księgowej
  Pion Kier. Działu Eksploat.
  Rejestry i ewidencje
Struktura Własnościowa i Majątek Spółki
  Kapitały własne
  Majątek spółki
przetargi
  przetarg magistrala Wschód
  przetarg miał 2018
  zmiana terminu przetargu
  Wyniki przetargu miał
Serwis
  rejestr zmian
  statystyki odwiedzin
  instrukcja obsługi
  redakcja BIP
  administracja stroną BIP
przetargi \ zmiana terminu przetargu \

  Zmiana terminu przetargu

                                                                                                               Świdwin, dnia 16.02.2018 r.

 

 

 

                                                                                                                                             PNS-1/2018

                                                                                                                                                                                          

Dotyczy:

przetargu nieograniczonego sektorowego PNS-1/2018 na:

 Przebudowa osiedlowej sieci kanałowej 2xDn150 na sieć w technologi preizolowanej 2xDn 200/315– Etap I od punktu T2 przy budynku ul. 1 Maja 18 do punktu B przy ul. Drawskiej 6.”

 

                                

w związku z w wnioskami Oferentów o przedłużenie czasu na składanie ofer Zarząd Miejskiej Energetyki Cieplne Sp. z o.o. w Świdwinie Przychyla się do wniosku i wydłuża termin składania ofert do dnia 02.03.2018r  godz. 11.00 zaś przetarg odbędzie się w dniu 02.03.2018 godz. 12.00

                                                                                                              Prezes Zarządu

                                                                                                          Krzysztof Kruczkowski

  udostępnił Bogdan Kieruzel dnia 2018-02-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 

Realizacja Akcess-Net - BIP v2.0 góra