strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
 Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
Struktura Własnościowa i Majątek Spółki
  Kapitały własne
  Majątek spółki
Informacje klienta
  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
  Akty prawne
  Taryfa 2015
  Regulamin usług ciepłowniczych
  Dane o produkcji
przetargi
  wynik przetargu miał
  przetarg miał 2017
Informacje Podstawowe
  Siedziba spółki
  Przedmiot działalności
Schemat Organizcyjny
  Pion Prezesa Zarządu
  Pion Głównej Księgowej
  Pion Kier. Działu Eksploat.
  Rejestry i ewidencje
Organy Spółki
  Zgromadzenie Wspólników
  Rada Nadzorcza
  Zarząd Spółki
Inne dane udostępniane publicznie
Serwis
  rejestr zmian
  statystyki odwiedzin
  instrukcja obsługi
  redakcja BIP
  administracja stroną BIP
przetargi \ wynik przetargu miał \

  wynik przetargu na dostawę miału węglowego

                                                                                                               Świdwin, dnia 12.06.2017 r.

 

 

 

                                                                                                                                             PNS-3/2017

                                                                                                                                                                                          

Dotyczy:

przetargu nieograniczonego sektorowego PNS-3/2017 na:

Na dostawę miału węglowego w sezonie 2017/2018

                                

Informacja o wyniku postępowania.

 

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Świdwinie informuje, że na podstawie wewnętrznego „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i R.B. w MEC Sp. z o.o. w Świdwinie” nie podlegającego przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010  r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) – art.133 ust.1 w związku z art. 132bust. 1 pkt  3:

 

  1. W terminie wpłynęło 3 ofert. W toku postępowania stwierdzono, iż wszystkie oferty są ważne i nie podlegają odrzuceniu.
  2. Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

 

Nr oferty

oferent

Ocena / liczba punktów

1.

COAL TRADE Sp. z o.o. 

ul. Dzwonkowa 4

71-804 Szczecin

92

2.

F,H.U. "TRÓJKA"

Stanisław Turek

ul.Boczna 3

73-155 Węgorzyno

100

3.

"WĘGLOPASZ" Sp. z o.o.

ul. Piątkowska 149/6

60-648 Poznań

91

 

Do realizacji zamówienia została wybrana oferta Nr 2.

3. Wykonawca, którego interes prawny został naruszony, ma prawo złożyć protest do Zamawiającego w terminie 3 dni         roboczych od dnia ogłoszenia niniejszych wyników postępowania.

  Dziękujemy z udzial w przetargu

 

                                                                                                        Z poważaniem

 

                                                                                                                Prezes Zarządu

                                                                                                           Krzysztof Kruczkowski

  udostępnił Bogdan Kieruzel dnia 2017-06-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 

Realizacja Akcess-Net - BIP v2.0 góra