strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
 Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
Inne dane udostępniane publicznie
Organy Spółki
  Zgromadzenie Wspólników
  Rada Nadzorcza
  Zarząd Spółki
Informacje Podstawowe
  Siedziba spółki
  Przedmiot działalności
Informacje klienta
  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
  Akty prawne
  Taryfa 2017
  Regulamin usług ciepłowniczych
  Dane o produkcji
Schemat Organizcyjny
  Pion Prezesa Zarządu
  Pion Głównej Księgowej
  Pion Kier. Działu Eksploat.
  Rejestry i ewidencje
Struktura Własnościowa i Majątek Spółki
  Kapitały własne
  Majątek spółki
przetargi
  przetarg magistrala Wschód
  przetarg miał 2018
  zmiana terminu przetargu
  Wyniki przetargu miał
Serwis
  rejestr zmian
  statystyki odwiedzin
  instrukcja obsługi
  redakcja BIP
  administracja stroną BIP
Schemat Organizcyjny \ Pion Kier. Działu Eksploat. \

  Pion Kier Dz Eksploatacji

             Pion Kierownika Działu Eksploatacji 

              odpowiedzialny jest za sprawy:


       1.  Eksploatacji :

  •  źródeł ciepła,
  •  sieci ciepłowniczych,
  •  węzłów cieplnych.

        2.  Remontów:

  •  urządzeń ciepłowniczych,
  •  sieci ciepłowniczych.

        3.  Nadzoru energetycznego.

        4.  Ochrony środowiska.

        5.  Obsługi klienta.

        6.  Zabezpieczenia ruchu.

        7.  Transportowo - sprzętowe.  

  udostępnił MEC Świdwin dnia 2004-04-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 

Realizacja Akcess-Net - BIP v2.0 góra