strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
 Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
Inne dane udostępniane publicznie
Organy Spółki
  Zgromadzenie Wspólników
  Rada Nadzorcza
  Zarząd Spółki
Informacje Podstawowe
  Siedziba spółki
  Przedmiot działalności
Informacje klienta
  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
  Akty prawne
  Taryfa 2017
  Regulamin usług ciepłowniczych
  Dane o produkcji
Schemat Organizcyjny
  Pion Prezesa Zarządu
  Pion Głównej Księgowej
  Pion Kier. Działu Eksploat.
  Rejestry i ewidencje
Struktura Własnościowa i Majątek Spółki
  Kapitały własne
  Majątek spółki
przetargi
  przetarg magistrala Wschód
  przetarg miał 2018
  zmiana terminu przetargu
  Wyniki przetargu miał
Serwis
  rejestr zmian
  statystyki odwiedzin
  instrukcja obsługi
  redakcja BIP
  administracja stroną BIP
Informacje Podstawowe \ Przedmiot działalności \

  Przedmiot działalności

 

       Podstawowym zadaniem Spółki jest:

 

  • wytwarzanie,
  • przesył,
  • dystrybucja energii cieplnej

 

         dla zasobów mieszkalnych i niemieszkalnych, na terenie miasta Świdwina zgodnie z udzielonymi koncesjami decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

 

  udostępnił MEC Świdwin dnia 2004-04-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 

Realizacja Akcess-Net - BIP v2.0 góra