strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
 Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
Struktura Własnościowa i Majątek Spółki
  Kapitały własne
  Majątek spółki
Informacje klienta
  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
  Akty prawne
  Taryfa 2015
  Regulamin usług ciepłowniczych
  Dane o produkcji
przetargi
  wynik przetargu miał
  przetarg miał 2017
Informacje Podstawowe
  Siedziba spółki
  Przedmiot działalności
Schemat Organizcyjny
  Pion Prezesa Zarządu
  Pion Głównej Księgowej
  Pion Kier. Działu Eksploat.
  Rejestry i ewidencje
Organy Spółki
  Zgromadzenie Wspólników
  Rada Nadzorcza
  Zarząd Spółki
Inne dane udostępniane publicznie
Serwis
  rejestr zmian
  statystyki odwiedzin
  instrukcja obsługi
  redakcja BIP
  administracja stroną BIP
Informacje Podstawowe \ Siedziba spółki \

  Siedziba spółki

                        Miejska Energetyka Cieplna

                         78- 300    ŚWIDWIN

                            ul. Słowiańska 9


 

tel.   094-365-27-85

fax.   094-365-26-79

e-mail  mec@mecswidwin.pl

REGON:  330580588

NIP:  672-000-5916

  

  udostępnił MEC Świdwin dnia 2017-08-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 

Realizacja Akcess-Net - BIP v2.0 góra