strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
 Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
Inne dane udostępniane publicznie
Organy Spółki
  Zgromadzenie Wspólników
  Rada Nadzorcza
  Zarząd Spółki
Struktura Własnościowa i Majątek Spółki
  Kapitały własne
  Majątek spółki
Informacje klienta
  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
  Akty prawne
  Plan wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu ciepła na okrews 2019 - 2022
  Taryfa 2017
  Regulamin usług ciepłowniczych
  Dane o produkcji
Informacje Podstawowe
  Siedziba spółki
  Przedmiot działalności
Schemat Organizcyjny
  Pion Prezesa Zarządu
  Pion Głównej Księgowej
  Pion Kier. Działu Eksploat.
  Rejestry i ewidencje
przetargi
  przetarg miał 2019
  Wyniki przetargu Miał
  Wyniki przetargu Modernizacja kotła WR-4
  przetarg modernizacja kotła WR-4
  przetarg na modernizację stacji uzdatniania wody
  Zmiana terminu przetargu na modernizacje stacji uzgadniania wody
  Wyniki przetargu stacja uzdatniania wody
Serwis
  rejestr zmian
  statystyki odwiedzin
  instrukcja obsługi
  redakcja BIP
  administracja stroną BIP
przetargi \ Zmiana terminu przetargu na modernizacje stacji uzgadniania wody  \

  Zmiana terminu przetargyna modernizacje stacji uzdatniania wody

Świdwin dnia 13.03.2019

 

  Zmiana terminu przetargu

na modernizację stacji uzdatniania wody wraz układem zmiękczania, odgazowania (bez termicznego) i korekcji końcowej dla Kotłowni KR-1 w Świdwinie przy ul. Słowiańskiej 9

Nowy termin składania ofert:

               Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Modernizacja Stacji Uzdatniania wody”

               NIE OTWIERAĆ  PRZED 29 03. 2019 r. godz. 1200

           należy złożyć w sekretariacie Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 78-300 Świdwin
           ul. Słowiańska 9.

            Termin składania ofert do dnia  29 .03. 2019 r. do godz. 11oo.

                  Termin otwarcia ofert  do dnia  29.03. 2019 r. do godz. 1200.

 

            Za zmiane terminu przepraszamy

 

  udostępnił Bogdan Kieruzel dnia 2019-03-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 

Realizacja Akcess-Net - BIP v2.0 góra