strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
 Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
Inne dane udostępniane publicznie
Organy Spółki
  Zgromadzenie Wspólników
  Rada Nadzorcza
  Zarząd Spółki
Struktura Własnościowa i Majątek Spółki
  Kapitały własne
  Majątek spółki
Informacje klienta
  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
  Akty prawne
  Plan wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu ciepła na okrews 2019 - 2022
  Taryfa 2017
  Regulamin usług ciepłowniczych
  Dane o produkcji
Informacje Podstawowe
  Siedziba spółki
  Przedmiot działalności
Schemat Organizcyjny
  Pion Prezesa Zarządu
  Pion Głównej Księgowej
  Pion Kier. Działu Eksploat.
  Rejestry i ewidencje
przetargi
  przetarg miał 2019
  Wyniki przetargu Miał
  Wyniki przetargu Modernizacja kotła WR-4
  przetarg modernizacja kotła WR-4
  przetarg na modernizację stacji uzdatniania wody
  Zmiana terminu przetargu na modernizacje stacji uzgadniania wody
  Wyniki przetargu stacja uzdatniania wody
Serwis
  rejestr zmian
  statystyki odwiedzin
  instrukcja obsługi
  redakcja BIP
  administracja stroną BIP
przetargi \ Wyniki przetargu Modernizacja kotła WR-4 \

  Wyniki przetargu modernizacja kotła WR-4

 

       Świdwin, dnia 11.02.2019 r.

 

 

 

                                                                                                                                             PNS-1/2019

                                                                                                                                                                                          

Dotyczy:

przetargu nieograniczonego sektorowego PNS-1/2019 na:

na modernizację kotła WR 4 w technologii ścian szczelnych

w systemie zaprojektuj i wybuduj”

 

 

                                

Informacja o wyniku postępowania.

 

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Świdwinie informuje, że na podstawie wewnętrznego „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i R.B. w MEC Sp. z o.o. w Świdwinie” nie podlegającego przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010  r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) – art.133 ust.1 w związku z art. 132bust. 1 pkt  3:

 

  1. W terminie wpłynęły 2 oferyt. W toku postępowania stwierdzono, iż wszystkie oferty są ważne i nie podlegają odrzuceniu.
  2. Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

 

Nr oferty

oferent

Ocena / liczba punktów

1.

ENERGOSERWIS SA

ul. Tokarska 6

20-210 Lublin

89

2.

Eco Technologia Sp. z o.o.

ul. Kłobucka 23e/8

02-699 Warszawa

99

  

Do realizacji zamówienia została wybrana oferta Nr 2.

3. Wykonawca, którego interes prawny został naruszony, ma prawo złożyć protest do Zamawiającego w terminie 3 dni         roboczych od dnia ogłoszenia niniejszych wyników postępowania.

  Dziękujemy z udzial w przetargu

 

                                                                                                        Z poważaniem

 

                                                                                                                Prezes Zarządu

                                                                                                           Krzysztof Kruczkowski

  udostępnił Bogdan Kieruzel dnia 2019-02-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 

Realizacja Akcess-Net - BIP v2.0 góra