strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
 Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
Inne dane udostępniane publicznie
Organy Spółki
  Zgromadzenie Wspólników
  Rada Nadzorcza
  Zarząd Spółki
Struktura Własnościowa i Majątek Spółki
  Kapitały własne
  Majątek spółki
Informacje klienta
  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
  Akty prawne
  Plan wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu ciepła na okrews 2019 - 2022
  Taryfa 2017
  Regulamin usług ciepłowniczych
  Dane o produkcji
Informacje Podstawowe
  Siedziba spółki
  Przedmiot działalności
Schemat Organizcyjny
  Pion Prezesa Zarządu
  Pion Głównej Księgowej
  Pion Kier. Działu Eksploat.
  Rejestry i ewidencje
przetargi
  przetarg miał 2019
  Wyniki przetargu Miał
  Wyniki przetargu Modernizacja kotła WR-4
  przetarg modernizacja kotła WR-4
  przetarg na modernizację stacji uzdatniania wody
  Zmiana terminu przetargu na modernizacje stacji uzgadniania wody
  Wyniki przetargu stacja uzdatniania wody
Serwis
  rejestr zmian
  statystyki odwiedzin
  instrukcja obsługi
  redakcja BIP
  administracja stroną BIP
Struktura Własnościowa i Majątek Spółki \ Majątek spółki \

  Majątek Spółki

 

        Spółka posiada następujące urządzenia ciepłownicze:

 


 

 

  • źródła ciepła (kotłownie)      -  5 szt o łącznej mocy 20,493 MW,
  • węzły cieplne                       -  118 sztuk,
  • sieć cieplna eksploatowana  -  9,210 km. 

 


 

  

                                              Majątek Spółki

                            według stanu na dzień 31.12.2016r.

 

 

 

 

L.p.

Aktywa

Wartość księgowa

tyś zl

I

Aktywa trwałe

4.944,5 

1

Wartości niematerialne i prawne

3,7

2

Rzeczowe aktywa trwałe

4940,8

3

Inwestycje długoterminowe

x

4

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

x

 

w tym: aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego

 x

II

Aktywa obrotowe

1 548,5

1

Zapasy

152,1

2

Należności krótkoterminowe

879,0

3

Inwestycje krótkoterminowe

507,5

4

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

9,9

Ogółem aktywa

6493,0

 

  udostępnił MEC Świdwin dnia 2019-02-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 

Realizacja Akcess-Net - BIP v2.0 góra